Spodbudi nas

Želiš spodbuditi delovanje društva?

SEPA (UPN) RAČUN
Spodbuda Društvu Belis preko spletne banke 

Št. računa/IBAN: SK78 0900 0000 0002 2394 0753
Naziv: SLSP a.s.
Naslov: Hlavné námestie 17
Kraj: Šahy
Država: Slovakia
Prejemnik/Upnik: Bellis International s.r.o.
Tip reference: NRC
Koda namena: OTHR
Namen plačila: Spodbuda Društvu BELIS

PAYPAL
Spodbudite nas preko PayPal

POŠTNA NAKAZNICA
Spodbuda s poštno nakaznico na naslov:

Društvo za srečno življenje BELIS
Ziherlova ulica 39 
SI-1000 Ljubljana, EU
Namen: Spodbuda za Društvo Belis

Društvo za srečno življenje BELIS, skrajšano ime Društvo BELIS, smo nepolitično, prostovoljno združenje državljanov Republike Slovenije, ki si v vseh sferah prizadevamo izboljšati življenje in ga osmisliti ter osrečiti na različne načine. Društvo je aktivno in deluje na celotnem območju Evropske unije in ima sedež v Republiki Sloveniji na naslovu Ziherlova 39, 1000 Ljubljana. Delovanje društva temelji na pravnoveljavnih načelih evropske in lokalne javnosti.

Glavni namen društva je širjenje ideje srečnega življenja z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja v okviru etičnih, moralnih vrednot, naravnih zakonov in matematične logike. Tako se v društvu povezujemo člani, ki se zavedamo pomena srečnega življenja, in sicer s prevzemom lastne odgovornosti in izvrševanjem dolžnosti za svoje dobro in hkrati za dobro skupnosti oz. družbe kot celote ter okolja. Za dosego tega se poslužujemo več načinov, v osnovi pa člani društva sodelujemo in delujemo tako, da se:

  • pospeši medsebojno razumevanje in spoštovanje,
  • ozavešča ljudi,
  • širi strpnost in tolerantnost do drugih kultur in narodov,
  • podpira in skrbi za kulturno in osebnostno rast članov in vseh, ki želijo delovati v društvu,
  • seznanja člane društva o aktualnih okoljskih in ostalih vprašanjih.

Člani društva si na temelju etike med seboj nesebično pomagamo tudi pri reševanju aktualnih problemov, ki v trenutnih razmerah omejujejo svobodno življenje na ozemlju Republike Slovenije, kar na primer zajema protipravno, protizakonito in protiustavno nošenje mask, merjenje temperature, testiranje in cepljenje proti virusu, ki ga strokovnjakom do sedaj nikoli ni uspelo izolirati. Poleg tega delujemo tudi na drugih področjih, kjer se pojavljajo ovire, ki izhajajo iz pričujočih, nezakonitih ukrepov v okviru danih pravnih in delovnih možnosti.

Podrobne namene in cilje društva pa si lahko preberete v Statutu društva BELIS 

Z namenom čim bolj uspešnega uresničevanja svojega poslanstva, tj. ozaveščanja o pravicah in dolžnostih, o tem, kako jih izkoristiti ter predvsem, kako se v današnjem času pravno formalno zaščititi, si člani društva, s svojim pravnim znanjem in  izkušnjami, medsebojno pomagamo, saj se zavedamo svoje nedotakljivosti. Do sedaj smo sodelovali:

s starši šoloobveznih otrok, ki smo jim v pomoč pripravili dopise in izjave, ki jih lahko pošljejo ravnateljem, in sicer Prepoved poseganja v telesno in duševno integriteto otroka, Prepoved pošiljanja otrokovih in skrbnikovih osebnih podatkov tretjim osebam izven prostorov šole, vzorec dopisa za center za socialno delo ob prijavi iz šole, različne vzorce pritožb in ugovorov v zvezi z nošenjem mask, (samo)testiranjem in cepljenjem v šolah, …

z zaposlenimi, ki jih delodajalec prisiljuje v nezakonite in protiustavne ukrepe, ki jim pomagamo s pravno pomočjo in napotili ter vzorci dopisov, naprimer: Odklonitev testiranja in cepljenja vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih, vzorec ugovora na izjavo delodajalca, ki prisiljuje zaposlene v nošenje maske, testiranje, cepljenje idr. 

s samozaposlenimi s pravno zaščito pred policijsko legitimacijo in pred inšpektorskimi obiski in z izdajo odločbe oziroma uradnega dovoljenja za obratovanje poslovnega subjekta, 

in z vsemi drugimi srčnimi ljudmi, ki potrebujejo pravno zaščito, za katere smo pripravili različne formularje in obrazce za zajezitev širjenja vladnih ukrepov in koristne informacije za večjo pravno varnost (pravno zavarovanje proti PCR testu in proti cepljenju, izjava o prevzemanju polne pravne odgovornosti v primeri nošenja maske, testiranja, cepljenja, vzorec pritožbe na globo inšpektorja za nenošenje maske, vzorec ugovora zoper plačilni nalog z zahtevo za sodno varstvo, vzorec odprave globe zaradi prehajanja med občinami, obrazci za vložitev zahtev in pritožb pri uresničevanju pravic na podlagi Zakona o pacientovih pravicah, obrazci s področja varstva osebnih podatkov.